Օդը թարմացնող հեղուկ «Կիտրոն» - Նոր հավաքածու - ximivogue